Zasaď svoj strom Menu

D revo zo zodpovedne obhospodarovaných lesov nie je len tak hocijaké. Pochádza z lesov, kde pamätajú na ich obnovu. To znamená, že za každý zoťatý strom vysadia nový. Pomôžte nám ich chrániť tým, že budete kupovať výrobky označené logom FSC®. Tak až raz budete vnúčatám rozprávať rozprávku, nebudú sa musieť pýtať: „Čo je to les?“

Hľadajte na výrobkoch označenie FSC®

Len tak budete mať záruku, že pomáhate chrániť lesy. Logom FSC® sa pýšia výrobky, ktorých obaly sú vyrobené z dreva pochádzajúceho zo zodpovedne obhospodarovaných lesov a iných zodpovedných zdrojov. Stará sa o to Forest Stewardship Council® (FSC®), medzinárodná nevládna nezisková organizácia, ktorá pomáha chrániť miznúce, ohrozené a devastované lesy a tie zodpovedne obhospodarované nezávisle certifikuje. Každá certifikovaná firma potom môže používať na svojich výrobkoch logo FSC® a získa aj vlastné certifikačné/licenčné číslo.

Čo je šetrne obhospodarovaný les?

Zodpovedné lesné hospodárenie podporuje spoločensky prospešné, k životnému prostrediu šetrné a ekonomicky výhodné využívanie lesov. V každom zemepisnom pásme vyžaduje les iné podmienky starostlivosti, aby jeho spravovanie viedlo k prirodzenému vývoju a zdraviu. Lesy sú útočiskom mnohých živočíchov, a týmto spôsobom sú chránené ich prirodzené podmienky na život. Používaním dreva zo šetrne obhospodarovaných lesov pristupujete k životnému prostrediu zodpovedne a šetrne.

Čo je zodpovedný zdroj?

Surovina, ktorá pochádza z lesov s certifikátom FSC®, kde nedochádza ku kontroverzným spôsobom ťažby, ako je ilegálny výrub drevín.

Čo je obnoviteľný zdroj?

Surovina, ktorá sa v prírode sama alebo za prispenia človeka nikdy nevyčerpá. Tou je napríklad drevo, ktoré rastie a spotrebováva oxid uhličitý, čím prispieva k spomaľovaniu nárastu jeho obsahu v ovzduší. Drevo z dobre obhospodarovaných lesov patrí k obnoviteľným surovinám.

Viete, čo je udržateľnosť?

Je to schopnosť udržiavať spôsob života donekonečna, teda v daných medziach možností života na Zemi. Aby bola udržateľnosť možná, je nutné sa vyvarovať vyčerpaniu zdrojov. Udržateľný rozvoj je taký spôsob rozvoja ľudskej spoločnosti, ktorý uvádza do súladu hospodársky a spoločenský pokrok s plnohodnotným zachovaním životného prostredia. Medzi hlavné ciele udržateľného rozvoja patrí zachovanie životného prostredia ďalším generáciám v čo najmenej pozmenenej podobe. Pamätajte, udržateľnosť je veľmi dôležitá!

FSC® video vám povie viac…


Pomôžte rozprávkovému lesu aj vy!

A to tým, že v ňom zasadíte vlastný rozprávkový strom.